Rapportformler

Felt Tittel Desim. Prikkes Overstyrt prikking Prikke- nivå Tilgang
c2 Gruppestørrelse 1 teller, 1.-4. trinn 2 Nei Nei
Alle
c4 Undervisningspersonale, gjennomsnittlig stillingsstørrelse i prosent 2 Nei Nei
Alle
c5 IKT, antall elever pr. PC 2 Nei Nei
Alle
c6 Gruppestørrelse 2, 1.-10. trinn 1 Nei Ja
Alle
c7 Gruppestørrelse 1, 5.-7. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c8 Gruppestørrelse 1, 8.-10. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c9 Lærertimer til spes.underv. av totalt 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c10 Lærertimer til særsk. språkoppl. av totalt 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c11 Elever pr. årsverk underv., 1-4. trinn 2 Nei Nei
Alle
c12 Elever pr. årsverk underv., 5-7. trinn 2 Nei Nei
Alle
c13 Elever pr. årsverk underv., 8-10. trinn 2 Nei Nei
Alle
c14 Elever pr. årsverk underv., totalt 1 Nei Nei
Alle
c15 Andel uten godkjent utdannelse 1-4. trinn 2 Nei Nei
Alle
c16 Andel uten godkjent utdannelse 5-7. trinn 2 Nei Nei
Alle
c17 Gruppestørrelse 1, 1.-7. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c18 Gruppestørrelse 1, 1.-10. trinn 2 Nei Ja
Alle
c19 Andel uten godkjent utdannelse 8-10. trinn 2 Nei Nei
Alle
c21 Andel elever med enkeltvedtak, 1-4. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c22 Andel elever med enkeltvedtak, 5-7. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c23 Andel elever med enkeltvedtak, 8-10. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c25 Andel enkeltvedtak med enelærer 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c26 Andel enkeltvedtak i gruppe 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c27 Andel elever med særskilt norsk 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c28 Andel med morsmålsoppl. 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c29 Andel elever med bokmål 2 Nei Nei
Alle
c30 Andel elever med nynorsk 2 Nei Nei
Alle
c31 Andel elever med samisk 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c32 Andel elver med tilbud om skyss, totalt 2 Nei Nei
Alle
c33 Andel elever med omdisponerte timer, btr. 2 Nei Nei
Alle
c34 Andel elever med omdisponerte timer, utr. 2 Nei Nei
Alle
c35 Andel elever med Vg-fag 2 Nei Nei
Alle
c36 Andel elever med tysk 2 Nei Nei
Alle
c37 Andel elever med fransk 2 Nei Nei
Alle
c38 Andel elever med spansk 2 Nei Nei
Alle
c39 Andel elever med italiensk 2 Nei Nei
Alle
c40 Andel elever med andre språk 2 Nei Nei
Alle
c41 Andel elever med fordypning 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c42 Gj.snittlig stillingsstørrelse, btr 2 Nei Nei
Alle
c43 Gj.snittlig stillingsstørrelse, utr 2 Nei Nei
Alle
c44 Gj.snittlig stillingsstørrelse, totalt 2 Nei Nei
Alle
c45 Antall elever pr. kontaktlærer, 1-4 trinn 2 Nei Nei
Alle
c46 Antall elever pr. kontaktlærer, 5-7 trinn 2 Nei Nei
Alle
c47 Antall elever pr. kontaktlærer, 8-10 trinn 2 Nei Nei
Alle
c48 Antall elever pr. kontaktlærer, totalt 2 Nei Nei
Alle
c49 Totalt årstimer pr. elev, 1-4 trinn 2 Nei Nei
Alle
c50 Totalt årstimer pr. elev, 5-7 trinn 2 Nei Nei
Alle
c51 Totalt årstimer pr. elev, 8-10 trinn 2 Nei Nei
Alle
c52 Totalt årstimer pr. elev, totalt 0 Nei Nei
Alle
c53 Ordinære årstimer pr. elev, 1-4 trinn 2 Nei Nei
Alle
c54 Ordinære årstimer pr. elev, 5-7 trinn 2 Nei Nei
Alle
c55 Ordinære årstimer pr. elev, 8-10 trinn 2 Nei Nei
Alle
c56 Ordinære årstimer pr. elev, totalt 0 Nei Nei
Alle
c57 Antall elever pr. kontaktlærer, 1-7 trinn 2 Nei Nei
Alle
c58 Gruppestørrelse 1, 1.-4. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c67 Timetallsfordeling 1-10. trinn 2 Nei Nei
Alle
c68 Timetallsfordeling 1-4. trinn 2 Nei Nei
Alle
c69 Timetallsfordeling 1-7. trinn 2 Nei Nei
Alle
c70 Timetallsfordeling 1. trinn 2 Nei Nei
Alle
c71 Timetallsfordeling 2-4. trinn 2 Nei Nei
Alle
c72 Timetallsfordeling 5-7. trinn 2 Nei Nei
Alle
c73 Timetallsfordeling 8-10. trinn 2 Nei Nei
Alle
c74 Timetallsfordeling pr. elev 1-4. trinn 2 Nei Nei
Alle
c75 Timetallsfordeling pr. elev 5-7. trinn 2 Nei Nei
Alle
c76 Timetallsfordeling pr. elev 1-7. trinn 2 Nei Nei
Alle
c77 Timetallsfordeling pr. elev 8-10. trinn 2 Nei Nei
Alle
c78 Timetallsfordeling pr. elev 1-10. trinn 2 Nei Nei
Alle
c79 Antall enheter 0 Nei Nei
Alle
c80 Gruppestørrelse 1 teller, 1.-10. trinn 2 Nei Nei
Alle
c81 Gruppestørrelse 2 teller, 1.-10. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c82 Antall skoler: Rene barneskoler (skoletype) 0 Nei Nei
Alle
c83 Antall elever: Rene barneskoler (skoletype) 2 Nei Nei
Alle
c84 Antall skoler: Rene ungdomsskoler (skoletype) 0 Nei Nei
Alle
c85 Antall elever: Rene ungdomsskoler (skoletype) 2 Nei Nei
Alle
c88 SFO, andel av elever 1. årstrinn i SFO 2 Nei Nei
Alle
c89 SFO, andel av elever 2. årstrinn i SFO 2 Nei Nei
Alle
c90 SFO, andel av elever 3. årstrinn i SFO 2 Nei Nei
Alle
c91 SFO, andel av elever 4. årstrinn i SFO 2 Nei Nei
Alle
c92 SFO, andel av elever 5.-7. årstrinn i SFO 2 Nei Nei
Alle
c93 SFO, andel av elever totalt i SFO 2 Nei Nei
Alle
c94 SFO, andel av elever 1. årstrinn med fullplass i SFO 2 Nei Nei
Alle
c95 SFO, andel av elever 2. årstrinn med fullplass i SFO 2 Nei Nei
Alle
c96 SFO, andel av elever 3. årstrinn med fullplass i SFO 2 Nei Nei
Alle
c97 SFO, andel av elever 4. årstrinn med fullplass i SFO 2 Nei Nei
Alle
c98 SFO, andel av elever 5.-7. årstrinn med fullplass i SFO 2 Nei Nei
Alle
c99 SFO, andel av elever 1.-7. trinn i SFO 2 Nei Nei
Alle
c100 Timetallsfordeling, elever ikke fordelt på årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c101 Gruppestørrelse 1 nevner, 1.-10. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c102 Gruppestørrelse 2 nevner, 1.-10. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c103 Andel elever med krav på skyss, 1. trinn 2 Nei Nei
Alle
c104 Andel elever med krav på skyss, 2-10. trinn 2 Nei Nei
Alle
c105 Andel elever med krav på skyss, totalt 2 Nei Nei
Alle
c106 Andel elever med skysstilbud hele skoleåret, 1. trinn 2 Nei Nei
Alle
c107 Andel elever med skysstilbud hele skoleåret, 2-10. trinn 2 Nei Nei
Alle
c108 Andel elever med skysstilbud hele skoleåret, totalt 2 Nei Nei
Alle
c109 Andel elever med skysstilbud deler av skoleåret, 1 trinn 2 Nei Nei
Alle
c110 Andel elever med skysstilbud deler av skoleåret, 2-10. trinn 2 Nei Nei
Alle
c111 Andel elever med skysstilbud deler av skoleåret, totalt 2 Nei Nei
Alle
c112 Andel kvinner av lærere totalt 2 Nei Nei
Alle
c113 Andel menn av lærere totalt 2 Nei Nei
Alle
c114 Andel administrative og pedagogiske lederoppgaver 2 Nei Nei
Alle
c115 Andel til undervisning 2 Nei Nei
Alle
c116 Andel annet enn undervisning 2 Nei Nei
Alle
c117 Andel assistentårsverk 2 Nei Nei
Alle
c119 Andel skolebibliotekarer 2 Nei Nei
Alle
c120 Andel kontorteknisk personale 2 Nei Nei
Alle
c122 Andel annet elevrettet arbeid 2 Nei Nei
Alle
c123 Andel årsverk til undervisning av undervisingspersonale 2 Nei Nei
Alle
c124 Andel uten godkjent utdannelse 1-7. trinn 2 Nei Nei
Alle
c125 Andel med 1-75 timer med assistent 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c126 Andel med 76-190 timer med assistent 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c127 Andel med 191-270 timer med assistent 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c128 Andel med 271 timer eller mer med assistent 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c129 Total andel med timer med assistent 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c131 Andel 1-75 timer med undervisningspersonale 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c132 Andel 76-190 timer med undervisningspersonale 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c133 Andel 191-270 timer med undervisningspersonale 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c134 Andel 271 timer eller mer med undervisningspersonale 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c135 Andel totalt med undervisningspersonale 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c136 Andel jenter med enkeltvedtak 1-4. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c137 Andel gutter med enkeltvedtak 1-4. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c138 Andel gutter med enkeltvedtak 5-7. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c139 Andel jenter med enkeltvedtak 5-7. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c140 Andel gutter med enkeltvedtak 1-7. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c141 Andel jenter med enkeltvedtak 1-7. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c142 Andel gutter med enkeltvedtak 8-10. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c143 Andel jenter med enkeltvedtak 8-10. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c144 Andel elever med enkeltvedtak, 1-7. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c145 Andel elever med enkeltvedtak, 1. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c146 Andel elever med enkeltvedtak, 2. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c147 Andel elever med enkeltvedtak, 3. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c148 Andel elever med enkeltvedtak, 4. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c149 Andel elever med enkeltvedtak, 5. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c150 Andel elever med enkeltvedtak, 6. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c151 Andel elever med enkeltvedtak, 7. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c152 Andel elever med enkeltvedtak, 8. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c153 Andel elever med enkeltvedtak, 9. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c154 Andel elever med enkeltvedtak, 10. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c155 Andel elever med enkeltvedtak, totalt 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c156 Timetallsfordeling pr. elev 1. trinn 2 Nei Nei
Alle
c158 Gruppestørrelse 1 teller, 1.-7. trinn 2 Nei Nei
Alle
c160 Gruppestørrelse 1 teller, 5.-7. trinn 2 Nei Nei
Alle
c164 Gruppestørrelse 2 nevner, 5.-7. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c165 Gruppestørrelse 2 nevner, 8.-10. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c166 Gruppestørrelse 2 nevner, 1.-4. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c176 Årstimer til spes.undervisning pr. elev, 1.-4. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c177 Årstimer til spes.undervisning pr. elev, 5.-7. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c178 Årstimer til spes.undervisning pr. elev, 8.-10. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c179 Årstimer til spes.undervisning pr. elev, totalt 0 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c180 Gruppestørrelse 1 nevner, 1.-7. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c189 Samisk som førstespråk 1.trinn 0 Nei Nei
Alle
c190 Samisk som førstespråk 2.trinn 0 Nei Nei
Alle
c191 Samisk som førstespråk 3.trinn 0 Nei Nei
Alle
c192 Samisk som førstespråk 4.trinn 0 Nei Nei
Alle
c193 Samisk som førstespråk 5.trinn 0 Nei Nei
Alle
c194 Samisk som førstespråk 6.trinn 0 Nei Nei
Alle
c195 Samisk som førstespråk 7.trinn 0 Nei Nei
Alle
c196 Samisk som førstespråk 8.trinn 0 Nei Nei
Alle
c197 Samisk som førstespråk 9.trinn 0 Nei Nei
Alle
c198 Samisk som førstespråk 10.trinn 0 Nei Nei
Alle
c199 Samisk som andrespråk 2 1.trinn 0 Nei Nei
Alle
c200 Samisk som andrespråk 2 2.trinn 0 Nei Nei
Alle
c201 Samisk som andrespråk 2 3.trinn 0 Nei Nei
Alle
c202 Samisk som andrespråk 2 4.trinn 0 Nei Nei
Alle
c203 Samisk som andrespråk 2 5.trinn 0 Nei Nei
Alle
c204 Samisk som andrespråk 2 6.trinn 0 Nei Nei
Alle
c205 Samisk som andrespråk 2 7.trinn 0 Nei Nei
Alle
c206 Samisk som andrespråk 2 8.trinn 0 Nei Nei
Alle
c207 Samisk som andrespråk 2 9.trinn 0 Nei Nei
Alle
c208 Samisk som andrespråk 2 10.trinn 0 Nei Nei
Alle
c209 Samisk som andrespråk 3 1.trinn 0 Nei Nei
Alle
c210 Samisk som andrespråk 3 2.trinn 0 Nei Nei
Alle
c211 Samisk som andrespråk 3 3.trinn 0 Nei Nei
Alle
c212 Samisk som andrespråk 3 4.trinn 0 Nei Nei
Alle
c213 Samisk som andrespråk 3 5.trinn 0 Nei Nei
Alle
c214 Samisk som andrespråk 3 6.trinn 0 Nei Nei
Alle
c215 Samisk som andrespråk 3 7.trinn 0 Nei Nei
Alle
c216 Samisk som andrespråk 3 8.trinn 0 Nei Nei
Alle
c217 Samisk som andrespråk 3 9.trinn 0 Nei Nei
Alle
c218 Samisk som andrespråk 3 10.trinn 0 Nei Nei
Alle
c181 Gruppestørrelse 1 nevner, 1.-4. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c182 Gruppestørrelse 1 nevner, 5.-7. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c220 Årstimer vikar, Btr 1 Nei Nei
Alle
c221 Årstimer til ped.veiledning, Btr 1 Nei Nei
Alle
c222 Årstimer til tilsyn hjemmeundervisning, Btr 1 Nei Nei
Alle
c223 Årstimer til seniortiltak, Btr 1 Nei Nei
Alle
c224 Årstimer til fysisk aktivitet, Btr 1 Nei Nei
Alle
c225 Årstimer til annet, Btr 1 Nei Nei
Alle
c226 Årstimer ikke tildelt, Btr 1 Nei Nei
Alle
c227 Sum andre årstimer, Btr 1 Nei Nei
Alle
c228 Sum totalt årstimer, Btr 1 Nei Nei
Alle
c229 Årstimer førskolebarn, Btr 1 Nei Nei
Alle
c230 Årstimer vikar, Utr 1 Nei Nei
Alle
c231 Årstimer til ped.veiledning, Utr 1 Nei Nei
Alle
c232 Årstimer til tilsyn hjemmeundervisning, Utr 1 Nei Nei
Alle
c233 Årstimer til seniortiltak, Utr 1 Nei Nei
Alle
c235 Årstimer til annet, Utr 1 Nei Nei
Alle
c236 Årstimer ikke fordelt, Utr 1 Nei Nei
Alle
c237 Sum andre årstimer, Utr 1 Nei Nei
Alle
c238 Sum totalt årstimer, Utr 1 Nei Nei
Alle
c239 Årstimer førskolebarn, Utr 1 Nei Nei
Alle
c249 Andel elever med særskilt norsk 1-4. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c250 Andel elever med særskilt norsk 5-7. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c251 Andel elever med særskilt norsk 8-10. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c252 Andel elever med særskilt norsk 1-7. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c271 Assistenttimer pr. elev, 1.-7. trinn 2 Nei Nei
Alle
c272 Assistenttimer pr. elev, 8.-10. trinn 2 Nei Nei
Alle
c273 Assistenttimer pr. elev, totalt 2 Nei Nei
Alle
c274 Lærertimer til spes.underv. av totalt, 1.-4. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c275 Lærertimer til spes.underv. av totalt, 5.-7. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c276 Lærertimer til spes.underv. av totalt, 8.-10. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c277 Lærertimer til særskilt norskopplæring av totalt 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c278 Andel 1-75 timer med undervisningspersonale av alle med timer 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c279 Andel 76-190 timer med undervisningspersonale av alle med timer 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c280 Andel 191-270 timer med undervisningspersonale av alle med timer 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c281 Andel 271 timer eller mer med undervisningspersonale av alle med timer 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c282 Gruppestørrelse 1 nevner, 8.-10. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c283 Gruppestørrelse 1 teller, 8.-10. trinn 2 Nei Nei
Alle
c306 Andel jenter med enkeltvedtak 1-10. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c307 Andel gutter med enkeltvedtak 1-10. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c309 Andel elever med arbeidslivsfag 2 Nei Nei
Alle
c311 Andel årstimer til annet enn underv. 1 Nei Nei
Alle
c312 Andel tysk 8. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c313 Andel tysk 9. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c314 Andel tysk 10. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c315 Andel fransk 8. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c316 Andel fransk 9. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c317 Andel fransk 10. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c318 Andel spansk 8. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c319 Andel spansk 9. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c320 Andel spansk 10. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c321 Andel andre språk 8. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c322 Andel andre språk 9. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c323 Andel andre språk 10. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c324 Andel fordypning 8. årstrinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c325 Andel fordypning 9. årstrinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c326 Andel fordypning 10. årstrinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c327 Andel arbeidslivsfag 8. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c328 Andel arbeidslivsfag 9. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c329 Andel arbeidslivsfag 10. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c335 Årsverk for undervisningspersonale 1 Nei Nei
Alle
c336 Årsverk til undervisning 0 Nei Nei
Alle
c337 Andel und.pers. med godkjent utdanning 1 Nei Nei
Alle
c338 Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1 Nei Nei
Alle
c339 Andel elever med særskilt norsk, 1. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c340 Andel elever med særskilt norsk, 2. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c341 Andel elever med særskilt norsk, 3. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c342 Andel elever med særskilt norsk, 4. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c343 Andel elever med særskilt norsk, 5. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c344 Andel elever med særskilt norsk, 6. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c345 Andel elever med særskilt norsk, 7. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c346 Andel elever med særskilt norsk, 8. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c347 Andel elever med særskilt norsk, 9. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c348 Andel elever med særskilt norsk, 10. trinn 1 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c374 Gruppestørrelse 2, 8.-10. trinn, gammel beregning (t.o.m 2017-18) 2 Nei Ja
Alle
c381 Gruppestørrelse 2, 1.-4. trinn, gammel beregning (t.o.m 2017-18) 2 Nei Ja
Alle
c384 Gruppestørrelse 2, 5.-7. trinn, gammel beregning (t.o.m 2017-18) 2 Nei Ja
Alle
c385 NSR Id 0 Nei Nei
Alle
c386 Vektet snitt timetall 1.trinn 2 Nei Nei
Alle
c387 Vektet snitt timetall 2.trinn 2 Nei Nei
Alle
c388 Vektet snitt timetall 3.trinn 2 Nei Nei
Alle
c389 Vektet snitt timetall 4.trinn 2 Nei Nei
Alle
c390 Vektet snitt timetall 5.trinn 2 Nei Nei
Alle
c391 Vektet snitt timetall 6.trinn 2 Nei Nei
Alle
c392 Vektet snitt timetall 7.trinn 2 Nei Nei
Alle
c393 Vektet snitt timetall 1.-7.trinn 2 Nei Nei
Alle
c394 Vektet snitt timetall 8.trinn 2 Nei Nei
Alle
c395 Vektet snitt timetall 9.trinn 2 Nei Nei
Alle
c396 Vektet snitt timetall 10.trinn 2 Nei Nei
Alle
c397 Vektet snitt timetall 8.-10.trinn 2 Nei Nei
Alle
c398 Vektet snitt timetall utover 10.trinn 2 Nei Nei
Alle
c399 Vektet snitt timetall 1.-10.trinn 2 Nei Nei
Alle
c400 Antall datamaskiner til bruk for elever 0 Nei Nei
Alle
c401 collectionId 0 Nei Nei
Alle
c402 customId 0 Nei Nei
Alle
c403 unitId 0 Nei Nei
Alle
c404 typeId 0 Nei Nei
Alle
c405 Sum årsverk til undervisningspersonale til annet enn undervisning 1.-7. årstrinn 0 Nei Nei
Alle
c406 Sum årsverk til undervisningspersonale til annet enn undervisning 8.-10. årstrinn 0 Nei Nei
Alle
c407 Sum årsverk til undervisningspersonale til annet enn undervisning sum totalt 0 Nei Nei
Alle
c408 Sum årsverk til undervisningspersonale til annet enn undervisning ikke fordelt på hovedtrinn 0 Nei Nei
Alle
c409 Sum årsverk undervisningspersonale 1.-7. årstrinn 0 Nei Nei
Alle
c410 Sum årsverk undervisningspersonale 8.-10. årstrinn 0 Nei Nei
Alle
c411 Sum årsverk undervisningspersonale 1.-10. årstrinn 0 Nei Nei
Alle
c412 Gruppestørrelse 2, 1.-7. trinn, gammel beregning (t.o.m 2017-18) 2 Nei Ja
Alle
c413 Årsverk til underv. personale til annet enn underv. 1.-7. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c414 Årsverk til underv. personale til annet enn underv. 8.-10. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c415 Årsverk undervisningspersonale 1.-7. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c416 Årsverk undervisningspersonale 8.-10. årstrinn 2 Nei Nei
Alle
c438 Beregnet klassetall 2.-4. trinn 2 Nei Nei
Alle
c439 Beregnet klassetall 5.-7. trinn 2 Nei Nei
Alle
c440 Beregnet klassetall barnetrinn 2 Nei Nei
Alle
c441 Beregnet klassetall ungdomstrinn 2 Nei Nei
Alle
c442 Beregnet klassetall totalt 2 Nei Nei
Alle
c428 Beregnet klassetall 1. trinn 2 Nei Nei
Alle
c429 Beregnet klassetall 2. trinn 2 Nei Nei
Alle
c430 Beregnet klassetall 3. trinn 2 Nei Nei
Alle
c431 Beregnet klassetall 4. trinn 2 Nei Nei
Alle
c432 Beregnet klassetall 5. trinn 2 Nei Nei
Alle
c433 Beregnet klassetall 6. trinn 2 Nei Nei
Alle
c434 Beregnet klassetall 7. trinn 2 Nei Nei
Alle
c435 Beregnet klassetall 8. trinn 2 Nei Nei
Alle
c436 Beregnet klassetall 9. trinn 2 Nei Nei
Alle
c437 Beregnet klassetall 10. trinn 2 Nei Nei
Alle
c453 SFO-personale med godkjent lærer eller førskolelærerutdanning 0 Nei Nei
Alle
c454 SFO-personale med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget 0 Nei Nei
Alle
c455 SFO-personale med annen kompetanse 0 Nei Nei
Alle
c456 Sum bemanning SFO 0 Nei Nei
Alle
c459 Praktisk prosjektarbeid 10. trinn sum 0 Nei Nei
Alle
c458 Praktisk prosjektarbeid 9. trinn sum 0 Nei Nei
Alle
c457 Praktisk prosjektarbeid 8. trinn sum 0 Nei Nei
Alle
c460 Sum årsverk SFO 0 Nei Nei
Alle
c461 Gruppestørrelse 2 teller, 1.-4. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c469 Gruppestørrelse 2, 8.-10. trinn 2 Nei Ja
Alle
c471 Gruppestørrelse 2 teller, 5.-7. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c472 Gruppestørrelse 2 teller, 8.-10. trinn 2 Ja Nei
 • Fylke
 • Kommune
 • Kommune sentralt
 • Enhet
Alle
c473 Gruppestørrelse 2, 1.-4. trinn 2 Nei Ja
Alle
c476 Gruppestørrelse 2, 5.-7. trinn 2 Nei Ja
Alle
c477 Gruppestørrelse 2, 1.-7. trinn 2 Nei Ja
Alle
c480 Enhetsstatus 0 Nei Nei
Alle
c500 Antall feil 0 Nei Nei
Alle
c501 Antall feil (ukvittert) 0 Nei Nei
Alle
c502 Antall feil (kvittert) 0 Nei Nei
Alle
c503 Antall advarsler 0 Nei Nei
Alle
c504 Antall advarsler (ukvittert) 0 Nei Nei
Alle
c505 Antall advarsler (kvittert) 0 Nei Nei
Alle
c506 Antall partner 0 Nei Nei
Alle
c507 Antall partner (ukvittert) 0 Nei Nei
Alle
c508 Antall partner (kvittert) 0 Nei Nei
Alle
f6 Gammelt klassetall totalt 2 Nei Nei
Alle