Kalkulatorer

Her er en oversikt over hvilke kalkulatore som er laget for å gjøre jobben med å beregne for eksempel omregning fra årtimer til årsverk, lettere.

Årstimer og årsverk voksenopplæringsskjema og kulturskoleskjema

Med kalkulatoren kan du

  • beregne antall årstimer for kulturskolelærere/undervisningspersonale basert på antall årsverk.
  • beregne antall årsverk for kulturskolelærere/undervisningspersonale basert på årstimer.

Leseplikten sier noe om forholdet mellom årsverket og undervisningstiden til en kulturskolelærer. Den sier hvor mange undervisningstimer en kulturskolelærer skal undervise per år. Om for eksempel et lærerårsverk i gjennomsnitt har 741 undervisningstimer i året så føres tallet 741 under gjennomsnittlig leseplikttall.

Vet du årstimer eller årsverk?
Beregnet årstimer
(1 årsverk = 100):

Resulatet vil vises her når begge feltene er fyllt ut.

Leseplikttallet skal føres i 60 minutters enheter for årlig undervisningstid. Om du kun har leseplikttallet i 45 minutters enheter og/eller for ukentlig undervisningstid, kan dette regnes om her:

60 eller 45 minutter?


Årlig eller ukentlig?

 

Excel versjon:

Last ned kalkulatorene her

 

 


Årstimer og årsverk Assistenter

Med kalkulatoren kan du

  • beregne antall årstimer for assistenter basert på antall årsverk.
  • beregne antall årsverk for assistenter basert på årstimer.

I GSI finner du dette i Ramme B linje 31, Ramme C linje 35 i skjemaet.

Vet du årstimer eller årsverk?Beregnet årstimer
(1 årsverk = 100):

Resulatet vil vises her når begge feltene er fyllt ut.
Excel versjon:

Last ned kalkulatoren her