Importere data

Import til GSI

GSI har støtte for å importere data fra skoleadministrative systemer inn i GSI. Det er bare sendt ut spesifikasjon knyttet til grunnskoleskjemaet, men GSI-systemet vil også kunne importere data til f.eks. kulturskoleskjemaet på samme måte.

Fordeler for alle

Det er av flere grunner ønskelig å få til en god overføring mellom skoleadministrative systemer og GSI:

  • Det kan spare skolene for en del arbeid
  • Data kan bli mer korrekt siden de da blir basert på individdata
  • Det er ønskelig å benytte data som allerede finnes

Vi oppfordrer derfor skoler og kommuner til å prøve ut importmuligheten i GSI.

Systemer som støtter overføring til GSI

Følgende skoleadministrative systemer støtter overføring av data til GSI.
Klikk på navnet for å få informasjon om hvordan en tar ut fil.

Slik er gangen

  1. Gå til det skoleadministrative systemet og lag en GSI-fil (se info for hvert system ovenfor)
  2. Logg inn på skolen i GSI
  3. Klikk knappen "Import", velg fil og klikk Importer
  4. Fortsett å redigere data

Importere alle skoler i kommunen

Noen av de skoleadministrative systemene tilbyr muligheten for å legge ut flere skoler i samme fil. Det er aktuelt for kommuner som har samme system på alle sine skoler. Men pr. i dag er det slik at GSI bare tillater import på skoler som brukeren har skrivetilgang til. Dette er for å sikre at ikke flere nivåer skriver på samme skjema samtidig. Derfor anbefaler vi i denne omgang at en forsøker import av en og en skole.

Hvilke data kommer inn i GSI?

Hvor mye data som kommer inn i GSI ved import vil variere. Noen systemer kan gi mange av de opplysningene som ligger i GSI, mens andre kan bare gi noen få. Det vil også variere med hvor mye data skolen har lagt inn i systemet. Alle vil nok få inn elevtall pr. kjønn pr. trinn i ramme A. Noen kan få inn årsverk på en del av feltene i C. Noen kan også fylle ut ramme D om spesialundervisning.

Hvis det finnes data i GSI fra før?

Hvis skolen har startet med å skrive inn data og deretter kjører import, vil de opplysningene som ligger på filen overskrive det som ligger i GSI. Men det er kun opplysninger som faktisk ligger på filen som kommer inn.