Nyheter

Dette er nettsidene for de som deltar i innsamlingen.

Her er datoer for årets GSI-innsamling:

 • 02.09.2022: Åpning testperiode (alle data slettes når testperioden er over)
 • 19.09.2022: GSI åpner for ordinær registrering
 • 01.10.2022: Telledato
 • 10.10.2022: Frist levering skoler
 • 21.10.2022: Frist levering skoleeiere
 • 04.11.2022: Første frist Statsforvalteren
 • 07.11.2022: Udir/SSB tar ut foreløpige data
 • 14.11.2022: Udir sender tilbakemelding til statsforvalteren
 • 28.11.2022: Endelig frist for Statsforvalteren
 • 01.12.2022: Udir/SSB tar ut endelige data
 • 16.12.2022: Endelig publisering av data
 • 21.12.2022: Evaluering av årets innsamling 

GSI 2022 er åpnet (19.09.2022)

Årets GSI-innsamling åpnet 19.09.2022. Her finner du viktig informasjon.


Testperioden er åpnet (02.09.2022)

I henhold til plan åpnet testing av GSI mandag 02.09.2022. De som kan logge inn vil nå finne skjema og struktur for 2022-23. Da er det også klart for å teste redigering av data, men husk at alt blir fjernet før ordinær åpning 19.09.2022.