Nyheter

Dette er nettsidene for de som deltar i innsamlingen.

Fristene for den ekstraordinære innsamlingen i Østlandsområdet vedrørende koronasituasjonen er som følger:

  • 03.02 kl 1:00: Åpning av innsamling
  • Uke 4: Telleperiode
  • 08.02: Frist levering skoler

Les mer om denne innsamlingen her

Ekstraordinær innsamling i Østlandsområdet vedrørende koronasituasjonen (03.02.2021)

I forbindelse med koronasituasjonen i Østlandsområdet er det åpnet en
ekstraordinær innsamling for skolene i de 10+15 kommunene som fikk ekstra
tiltak i forbindelse med smitteutbruddet i Nordre Follo.
I forbindelse med koronasituasjonen i Østlandsområdet er det åpnet en
ekstraordinær innsamling for skolene i de 10+15 kommunene som fikk ekstra
tiltak i forbindelse med smitteutbruddet i Nordre Follo.
I forbindelse med koronasituasjonen i Østlandsområdet er det åpnet en ekstraordinær innsamling for skolene i de 10+15 kommunene som fikk ekstra tiltak i forbindelse med smitteutbruddet i Nordre Follo.


Endelige GSI-tall for 2020-21 er publisert (17.12.2020)

Torsdag 17.12.2020 er endelige tall for GSI 2020-21 åpnet for offentlig tilgang. Utdrag av dataene er publisert på SSB og hos Udir.