Nyheter

Dette er nettsidene for de som deltar i innsamlingen.

Fristene for ekstra innsamling vedrørende koronasituasjonen er som følger:

  • GSI åpner 17. mars
  • Svarfrist skoler og voksenopplæringsenheter: 26. mars
  • Kommunene: kan kontrollere og følge opp til 9. april
  • Statsforvalteren: kan kontrollere og følge opp til 15. april

Ved åpning vil alle testdata slettes.

Les mer om denne innsamlingen her

Ekstra innsamling vedrørende koronasituasjonen åpner onsdag 17. mars (12.03.2021)

I forbindelse med koronasituasjonen i Østlandsområdet er det åpnet en
ekstraordinær innsamling for skolene i de 10+15 kommunene som fikk ekstra
tiltak i forbindelse med smitteutbruddet i Nordre Follo.
I forbindelse med koronasituasjonen i Østlandsområdet er det åpnet en
ekstraordinær innsamling for skolene i de 10+15 kommunene som fikk ekstra
tiltak i forbindelse med smitteutbruddet i Nordre Follo.
I forbindelse med koronasituasjonen gjennomføres en ekstraordinær
innsamling for grunnskoler og voksenopplæringsenheter.
I forbindelse med koronasituasjonen gjennomføres en ekstraordinær
innsamling for grunnskoler og voksenopplæringsenheter.
I forbindelse med koronasituasjonen gjennomføres en ekstraordinær
innsamling for grunnskoler og voksenopplæringsenheter.
I forbindelse med koronasituasjonen gjennomføres en ekstraordinær innsamling for grunnskoler og voksenopplæringsenheter.


Ekstraordinær innsamling i Østlandsområdet vedrørende koronasituasjonen (03.02.2021)

I forbindelse med koronasituasjonen i Østlandsområdet er det åpnet en
ekstraordinær innsamling for skolene i de 10+15 kommunene som fikk ekstra
tiltak i forbindelse med smitteutbruddet i Nordre Follo.
I forbindelse med koronasituasjonen i Østlandsområdet er det åpnet en
ekstraordinær innsamling for skolene i de 10+15 kommunene som fikk ekstra
tiltak i forbindelse med smitteutbruddet i Nordre Follo.
I forbindelse med koronasituasjonen i Østlandsområdet er det åpnet en ekstraordinær innsamling for skolene i de 10+15 kommunene som fikk ekstra tiltak i forbindelse med smitteutbruddet i Nordre Follo.


Endelige GSI-tall for 2020-21 er publisert (17.12.2020)

Torsdag 17.12.2020 er endelige tall for GSI 2020-21 åpnet for offentlig tilgang. Utdrag av dataene er publisert på SSB og hos Udir.