Nyheter

Dette er nettsidene for de som deltar i innsamlingen.

Her datoer for årets ordinære innsamling på GSI:

 • 03.09.2021: Åpning av testperiode (alle data slettes når testperioden er over)
 • 20.09.2021: GSI åpner for ordinær registrering
 • 01.10.2021: Telledato
 • 11.10.2021: Svarfrist for skolene
 • 22.10.2021: Svarfrist for skoleeiere
 • 05.11.2021: Svarfrist for statsforvalteren
 • 08.11.2021: Udir/SSB tar ut foreløpige data
 • 15.11.2021: Udir sender tilbakemedling til statsforvalteren
 • 29.11.2021: Endelig frist for levering fra statsforvalteren
 • 01.12.2021: Udir/SSB tar ut endelige data
 • 16.12.2021: Endelig publisering GSI
 • 21.12.2021: Frist for evaluering

 

Testinnsamlingen er åpen (03.09.2021)

I henhold til plan åpnet testing av GSI mandag 03.09.2021. De som kan logge inn vil nå finne skjema og struktur for 2021-22. Da er det også klart for å teste redigering av data, men husk at alt blir fjernet til åpning 20.09.2021.