Nyheter

Dette er nettsidene for de som deltar i innsamlingen.

Fristene for årets innsamling (2018-19) er som følger:

  • 27.08: Åpning testperiode
  • 20.09: Åpning GSI
  • 01.10: Telledato
  • 12.10: Frist levering skoler
  • 25.10: Frist levering skoleeier
  • 08.11: Frist levering Fylkesmannen
  • 01.12: Endelig frist for korrigering av data
  • 13.12: Endelig publisering av data

Endelige GSI-tall for 2018-19 er publisert (13.12.2018)

Torsdag 13.12.2018 er endelige tall for GSI 2018-19 åpnet for offentlig tilgang. Utdrag av dataene er publisert på SSB og hos Udir.


Kalkulator for lærernorm er ferdig oppdatert og ny kalkulator for lærernorm er publisert. (17.08.2018)

Ustabiliteten som kom med oppdateringen av kalkulatoren skal være borte.
Den nye kalkulatoren for lærertetthet gjør sine beregninger ut fra endelig norm for lærertetthet som er gjeldende fra og med skoleåret 2019-20.