Nyheter

Dette er nettsidene for de som deltar i innsamlingen.

Her er datoer for årets GSI-innsamling:

 • 04.09.2024: Åpning testperiode (alle data slettes når testperioden er over)
 • 18.09.2024: GSI åpner for ordinær registrering
 • 01.10.2024: Telledato
 • 10.10.2024: Frist levering skoler
 • 24.10.2024: Frist levering skoleeiere
 • 06.11.2024: Første frist Statsforvalteren
 • 07.11.2024: Udir/SSB tar ut foreløpige data
 • 13.11.2024: Udir sender tilbakemelding til Statsforvalteren
 • 26.11.2024: Endelig frist for Statsforvalteren
 • 28.11.2024: Udir/SSB tar ut endelige data
 • 13.12.2024: Endelig publisering av data
 • 18.12.2023: Evaluering av årets innsamling

Endelige GSI-tall for 2023-24 er publisert (15.12.2023)

Fredag 15.12.2023 er endelige tall for GSI 2023-24 åpnet for offentlig tilgang. Utdrag av dataene er publisert på SSB og hos Udir.


GSI 2023 er åpnet (18.09.2023)

Årets GSI-innsamling åpnet 18.09.2023. Her finner du viktig informasjon.


Testperioden er åpnet (04.09.2023)

I henhold til plan åpnet testing av GSI mandag 04.09.2022. De som kan logge inn vil nå finne skjema og struktur for 2023-24. Da er det også klart for å teste redigering av data, men husk at alt blir fjernet før ordinær åpning 18.09.2023.