Nyheter

Dette er nettsidene for de som deltar i innsamlingen.

Fristene for årets innsamling (2018-19) er som følger:

  • 27.08: Åpning testperiode
  • 20.09: Åpning GSI
  • 01.10: Telledato
  • 12.10: Frist levering skoler
  • 25.10: Frist levering skoleeier
  • 08.11: Frist levering Fylkesmannen
  • 01.12: Endelig frist for korrigering av data
  • 13.12: Endelig publisering av data

GSI 2018 er åpnet (20.09.2018)

Årets GSI-innsamling åpnet 20.09.2018. Her finner du viktig informasjon.


Kalkulator for lærernorm er ferdig oppdatert og ny kalkulator for lærernorm er publisert. (17.08.2018)

Ustabiliteten som kom med oppdateringen av kalkulatoren skal være borte.
Den nye kalkulatoren for lærertetthet gjør sine beregninger ut fra endelig norm for lærertetthet som er gjeldende fra og med skoleåret 2019-20.