Nyheter

Dette er nettsidene for de som deltar i innsamlingen.

Fristene for årets GSI-innsamling (2020-21) er som følger:

  • 01.09: Åpning av testperiode
  • 21.09: Åpning av GSI
  • 01.10: Telledato
  • 12.10: Frist levering skoler
  • 23.10: Frist levering skoleeier
  • 06.11: Frist levering Fylkesmannen
  • 01.12: Endelig frist for korrigering av data
  • 18.12: Endelig publisering av data

GSI 2020 er åpnet (21.09.2020)

Årets GSI-innsamling åpnet 21.09.2020. Her finner du viktig informasjon.