Nytt i skjema (2019)

Det er i 2019-20 bare en endring i skjemaet i forhold til forrige skoleår:

Grunnskole 

  • G. Fremmedspråk
    • Nytt valg lagt til

Voksenopplæring

  • Ingen endringer

Kulturskole

  • Ingen endringer.