Nytt i skjema (2023)

Dette er endringene i GSI-skjema for 2023-24:

Grunnskole 

 1. Ramme C (Årsverk): Fjernet linje 31 "Annet personale i elevrettet arbeid"
 2. Ramme F (Målform): Ny seksjon nederst om "Fjernundervisning" med følgende rader:
  1. F15: Antall elever med fjernundervisning i samisk som førstespråk (samisk 1)
  2. F16: Antall elever med fjernundervisning i samisk som andrespråk (Samisk 2 eller 3)
  3. F17: Sum elever med fjernundervisning i samisk
 3. Ramme I (Diverse): Ny rad i seksjon for Beredskap, I24: Dekker beredskapsplanen også alvorlige tilsiktede hendelser?
 4. Ramme L (Ukraina): Ny ramme "Fordrevne fra Ukraina" med følgende seksjoner
  1. Særskilt norskopplæring
  2. Egne undervisningsgrupper
  3. Morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring

Voksenopplæring

 1. Ingen endringer

Kulturskole

 • Ramme A (Elever): Ny rad A09: "Samiske kulturfag" i seksjon "Elevplasser"
 • Ramme B (Årstimer): Ny rad B05: "Samiske kulturfag" i seksjon "Årstimer"