Nytt i system (2023)

Nytt i system, 2023

Følgende er gjort på GSI-systemet:

  • Sikker pålogging med sms-kode for frittstående SFO (siden disse ikke ligger i NSR/UBAS)
  • Forbedring av stabilitet
  • Forbedring av ytelse
  • Utvidet interne adminverktøy

Ønsker tilbakemelding

Hvis det oppdages feil i systemet, ønsker vi melding på e-post til: gsi@wis.no.