Registrere data

Video

Her får du på 5 minutter vite det du trenger for å delta i årets innsamling på GSI.

Logge inn

Kommuner og skoler kan logge inn med UBAS. Det er samme brukernavn som en har bl.a. Skoleporten og Elevundersøkelsen. Kulturskoler og VO-enheter bruker Annen bruker og og tidligere brukernavn.

Åpne systemet

Klikk Åpne GSI. Når du er inne i systemet er du fortsatt logget inn.

Redigere data

Når du står på en enhet du har redigeringstilgang på, kan du klikke Rediger-knappen oppe på knapperaden for å skifte til redigering. Knappen markeres blå og skjemaet forblir i redigering helt til du slår den av igjen. Når en skifter til redigering kommer det rammer rundt de feltene som kan redigeres. Du kan trykke Enter (eller tabulator) for å gå til neste felt. Systemet lagrer data automatisk når du bytter ramme, bytter enhet, går til et annet år eller bytter skjema. Du kan selv utføre en lagring ved å klikke knappen "Lagre" på knapperaden.

Import

Dersom skolen har et skoleadministrativt system, kan skolen overføre data derfra til GSI. Lag en GSI-fil i det andre systemet og velg Import i GSI. Velg filen og klikk Importer. Da vil tallene på filen komme inn i systemet. Deretter kan en redigere data videre.

Redigere repeterende

Klikk "Legg til rad" for å legge til nye rader der det er aktuelt. Fyll ut data på raden. Klikk rødt kryss for å fjerne raden.

Endre adresse

Når det er adresseendringer i Generelt-rammen, må du klikke knappen "Adresse" og krysse av og skriv endring der det er aktuelt. Endringen går om enhetsregisteret i Brønnøysund og skal normalt være på plass i GSI neste arbeidsdag.

Kontroll av data

Når skolen er ferdig med å legge inn sine data klikker du kontrollflippen for å sjekke tallene. Systemet viser en liste over kontrolltilslag der feil markeres med rødt og advarsler med gult. Klikk på et tilslag for å vise detaljer og markere hvor det kan være mangler i skjemaet. Når en korrigerer data som berører en kontroll vil kontrollen forsvinne fra lista. Alle feil må fjernes. Advarsler må sjekkes opp og kan kvitteres dersom data er korrekt. Husk å legge inn en kommentar.

Melde ferdig

Når skolen har fjernet alle feil og fjernet eller kvittert alle advarsler, kan enheten meldes ferdig. Det gjøres ved å klikke Ferdig-knappen. Når skolen bekrefter vil skrivetilgangen overføres til kommunen og skolen er ferdig med registreringen.

Retur

Dersom kommuner finner svakheter ved skolens registrering anbefales det at kommunen sender data i retur til skolen. Deretter kan skolen korrigere sine data og melde ferdig på nytt.