Se på data

Video

Her får du en innføring i bruken av GSI på ca 3,5 minutter.

Velge skjema

Øverst til venste velger du hvilket skjema du vil se på. Du har valget mellom:

  • Grunnskole
  • Kulturskole
  • Voksenopplæringsenhet

Velg år

Du velger år i valgboksen på toppen. GSI har data helt tilbake til 1992.

Velg enhet

Klikk i lista for å velge enhet. Du åpner og lukker greiner ved å klikke pluss og minus foran navnet. Når du ser på et overordnet nivå (kommune, fylke, land) vil skjemaet vise summer av enhetene som inngår. Over skjemaet ser du navn på enhet og år.

Velg ramme

Velg ramme (side) ved å klikke på fanene over skjemaet.

Prikking

Noen tall i GSI blir på lavere nivåer prikket for å hindre innsyn av mulig sensitive data. Dette gjelder bl.a. spesialundervisning og språklige minoriteter. De som har tilgang til ålogge på GSI kan se alle tall på sine enheter.

Søk enhet

Klikk fanen for "Søk" over enhetslista. Skriv inn det du søker etter og trykk Enter. Klikk på ønsket enhet. Du kan søke i navn og org.nummer.

Filter

Normalt viser skjemaet summer av alle enheter på det området du har valgt i enhetslista. På knapperaden er det mulig å sette på et filter. Knappen markeres, lista viser bare aktuelle enheter og skjemaet viser sum av aktuelle enheter. Slå av filter ved å velge "Alle enheter".

Struktur

Over enhetslista kan du velge mellom fire strukturer:

  • Innsamling
  • Kommunegruppe
  • Geografi
  • Eier

Da plasseres enhetene i henhold til valgt struktur og skjemaet gir summer for valgt område i enhetslista. Dette er spesielt nyttig i forbindelse med rapporter.

Tidligere års skjema

Når du ser på tidligere års data, benyttes alltid siste års skjema. I valgboksen for år står det en stjerne bak noen av årene. For disse årene har vi det originale skjemaet som ble benyttet ved innsamling. Slik gjør du for å se originalt skjema for et gitt år:

  1. Velg ønsket år i valgboksen for år
  2. Åpne valgbosen for år og velg "Orig. skjema" helt nederst

Da skifter skjemaet til det skjemaet som ble benyttet ved den innsamlingen. Du slår av orignalt skjema ved å slå av haken på "Orig. skjema".

Utskrift

Velg ønsket enhet og klikk "Utskrift" på knapperaden. Da får du mulighet for å skrive ut et komplett skjema med alle tall for valgt enhet.