Nytt i skjema (2020)

Det er i 2020-21 en del nye felt i skjemaet, de fleste relatert til korona:

Grunnskole 

 • B. Årstimer
  • Utvidet ramme for assistenter (Rad 21- 26). Tidligere rad 21 er splittet opp i fire nye rader, for å samle mer spesifik data om assistentenes utdanningsbakgrunn. Tidligere kolonne for 1.-7. trinn er nå splittet i to, 1.-4. og 5.-7. trinn.
 • I. Diverse
  • Nye seksjoner for skolebibliotek (Rad 10-14)
 • J. SFO
  •  Timer i uken for hel- og deltidsplass (Rad 5 og 6)
 • K. Korona
  • Ny ramme vedrørende koronasituasjonen

Voksenopplæring

 • K. Korona
  • Ny ramme vedrørende koronasituasjonen

Kulturskole

 • C. Årsverk
  • Ny ramme for delte stillinger i kommunen
  • Ny ramme for utdanningsbakgrunn
 • D. Korona
  • Ny ramme vedrørende koronasituasjonen