Rapport

Video

Her får du en innføring i bruken av rapportverktøyet i GSI på 4,5 minutter.

Kjøre en rapport

  • Velg enhet i lista
  • Klikk fanen Rapport og velg en rapport
  • Klikk fanen for forhåndsvisning for å se den
  • Skriv ut rapporten ved å klikke knappen "Utskrift"

Forklaringer

På fanen "Utvalg" kan du legge inn fulle titler og kolonneforklaringer.

Velge rapporter

På Rapportfanen finner du mange rapporter i GSI fordelt på ulike rammer og seksjoner. Klikk på øsnket rapport og klikk oppdater-knappen på visningen. Du kan også klikke direkte på fanen "Visning" for å oppdatere.

Velge enheter

Du kan på utvalgsfanen velge hvilke nivå du ønsker å ha med i rapporten. Du kan ta med enheter både over og under den enheten du har valgt i enhetslista.

Velge år

På utvalgsfanen velger du hvilke skoleår du ønsker å ha med. Da kommer årene under hverandre. Du kan vise årene horisontalt ved å velge dette på utvalgsfanen. Der kan du også bestemme hvilken rekkefølge årene skal komme i.

Eksportere til regneark

Når du har en rapport på skjermen kan du klikke Excel-knappen for å laste ned en Excel-rapport med tallene. Klikk på den for å åpne rapporten i Excel. Der kan du bearbeide data som du vil og også lage diagrammer.

Velge felt

Du kan ta bort og legge til felt i rapporten. Dette kan du gjøre på fanen "Felt". Fjern felt ved å klikke krysset foran feltet. Legg til felt ved å søke til høyre og klikke plussen foran feltet. Du kan også dra i feltene du har tatt med for å endre rekkfølgen. Når du klikker på en rapport vil du Felt-fanen se hvilke felt som er med i rapporten. Du kan ta bort og legge til som du ønsker. Hvis du ønsker å starte på en helt tom rapport, velger du rapporten "Egendefinert" som ligger øverst i rapportlista.