Kontakt

I forbindelse med utfylling av skjema skal alle kontakte overordnet enhet:

  • Kommunale skoler kontakter kommunen
  • Kommuner og private skoler kontakter fylkesmannen i sitt fylke

Ved andre henvendelser kontakt: