Kontakt

I forbindelse med utfylling av skjema skal alle kontakte overordnet enhet:

  • Kommunale skoler kontakter kommunen
  • Kommuner og private skoler kontakter Statsforvalteren i sitt fylke

Ved andre henvendelser kontakt:

  • Utdanningsdirektoratet
    E-post: post@udir.no, telefon: 23 30 12 00.