Bruk av data

GSI er hovedkilden for den nasjonale grunnskolestatistikken.  Utdanningsdirektoratet og SSB bruker data fra GSI til å lage offisiell statistikk over elever og ressurser i grunnskolen. Statistikk fra GSI blir publisert på følgende steder:


Det er i tillegg mulig å lage egne tabeller ved hjelp av rapportfunksjonen i GSI.