Endelige GSI-tall for 2019-20 er publisert

Torsdag 19.12.2018 er endelige tall for GSI 2019-20 åpnet for offentlig tilgang. Utdrag av dataene er publisert på SSB og hos Udir.

  • Nyhet
  • Publisert: 19.12.2019

Publisering

Tilgangen til å vise endelige GSI-tall for 2019-20 er nå åpen for alle. I tillegg er det publisert artikler rundt GSI-tallene hos SSB og Udir.

>> Statistikk om grunnskolen 2019/20 (Utdanningsdirektoratet)

>> Elevar i grunnskolen (SSB)

Endelige tall

Minner om at dette er endelige tall, og at opprettingsrundene nå er avsluttet.

Prikking av data

Det er en del data i GSI som må skjules for å sikre at enkeltindivider ikke kan identifiseres. Dette gjøres ved at enkelte data erstattes med "...". Prikking av data brukes der brukeren ikke har full tilgang til å vise alle tall. Det betyr at en kommune som logger inn, vil ha samme rettighet som en anonym bruker på alle andre kommuner enn sin egen.

Med hilsen GSI-teamet