Innsamlingen gjelder grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A.  

Ja/Nei
1
Har voksenopplæringen holdt stengt som følge av koronasituasjonen på et tidspunkt mellom 4. januar og 12. mars?
OK
Hele voksenopplæringen
Enkelte klasser/trinn
2
Antall ganger voksenopplæringen har vært stengt i perioden 4. januar – 12. mars?
OK
3
Antall dager totalt i perioden 4. januar – 12. mars
OK
Ja/Nei
4
Tilbyr skolen et alternativt opplæringstilbud hjemme for deltakere som har fravær på grunn av smitte, karantene eller isolering?
OK

Innsamlingen gjelder grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A.  

Organisering
1
Deltakere har fått opplæring (velg det alternativet som passer best for uke 10):
OK
Lærere
2
Syk/symptomer på korona
OK
3
Syk/ annet
OK
4
Karantene
OK
5
Andre årsaker
OK
6
Vet ikke/ukjent/ ikke gitt beskjed
OK
7
Sum
OK
Elever
8
Syk/symptomer på korona
OK
9
Syk/ annet
OK
10
Karantene
OK
11
Andre årsaker
OK
12
Vet ikke/ukjent/ ikke gitt beskjed
OK
13
Sum
OK

Innsamlingen gjelder grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A.  

Ja/Nei
1
Har voksenopplæringen hatt utfordringer med å skaffe vikarer utenfra med lærerutdanning i perioden 4. januar til 12. mars?
OK
Dagsverk
2
Vikarer med lærerutdanning/som tilfredsstiller krav for tilsetting i perioden 4. januar – 12. mars
OK
3
Vikarer uten lærerutdanning/som ikke oppfyller kompetansekrav for tilsetting i perioden 4. januar – 12. mars
OK

Innsamlingen gjelder grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A.  

Ja/Nei
1
Rengjøring
OK
2
Utstyr
OK
3
Lokaler
OK
4
Vikarer
OK
2020
2021
5
Har skolen mottatt ekstra økonomiske midler fra kommunen som følge av ekstra utgifter relatert til korona? 
OK