Ja/Nei
1
Har skolen holdt stengt som følge av koronasituasjonen på et tidspunkt mellom 4. januar og 12. mars?
GK
Hele skolen
Enkelte klasser/trinn
2
Antall ganger skolen har vært stengt i perioden 4. januar – 12. mars?
GK
3
Antall dager totalt i perioden 4. januar – 12. mars
GK
Elever
4
... barn av foreldre som er ansatt i kritiske samfunnsfunksjoner
GK
5
... barn med nedsatt funksjonsevne/vedtak om spesialundervisning
GK
6
... øvrige utsatte/ sårbare barn
GK
Ja/Nei
7
Har skolen fått tilbakemelding fra lærere om at de har utfordringer med å få tak i en eller flere elever i perioden 4. januar til 12. mars?
GK
Organisering
1
Kunne alle elever være fysisk til stede hele skoledagen eller har det vært praktisert rullerende oppmøte i uke 10?
GK
Undervisning
2
1. trinn
GK
3
2. trinn
GK
4
3. trinn
GK
5
4. trinn
GK
6
5. trinn
GK
7
6. trinn
GK
8
7. trinn
GK
9
8. trinn
GK
10
9. trinn
GK
11
10. trinn
GK
Lærere
12
Syk/symptomer på korona
GK
13
Syk/ annet
GK
14
Karantene
GK
15
Andre årsaker
GK
16
Vet ikke/ukjent/ ikke gitt beskjed
GK
17
Sum
GK
Elever
18
Syk/symptomer på korona
GK
19
Syk/ annet
GK
20
Karantene
GK
21
Andre årsaker
GK
22
Vet ikke/ukjent/ ikke gitt beskjed
GK
23
Sum
GK
Personale
1
Spesialpedagog
GK
2
Ansatt fra SFO
GK
3
Personale fra ledelsen
GK
4
Fagarbeidere
GK
5
Personer i assistentstilling
GK
6
Øvrig personale
GK
7
Sum annet personale som har fungert som lærer
GK
Ja/Nei
8
Har skolen hatt utfordringer med å skaffe vikarer utenfra med lærerutdanning i perioden 4. januar til 12. mars?
GK
Dagsverk
9
Vikarer med lærerutdanning/som oppfyller kompetansekrav for tilsetting i perioden 4. januar – 12. mars
GK
10
Vikarer uten lærerutdanning/som ikke oppfyller kompetansekrav for tilsetting i perioden 4. januar – 12. mars
GK
1.-4. trinn
5.-7. trinn
8.-10. trinn
1
Antall elever med tildelte timer til spesialundervisning på skolen per 12. mars
GK
2
Antall elever med tildelte timer til særskilt norskopplæring på skolen per 12. mars
GK
1.-4. trinn
5.-7. trinn
8.-10. trinn
3
Antall elever som har tildelt timer til spesialundervisning som har fått færre timer enn normalt/planlagt i perioden 4. januar til 12. mars
GK
4
Antall elever som har fått et annet tilbud enn det vedtaket om spesialundervisning tilsier (organisering og kompetanse) i perioden 4. januar – 12. mars
GK
Ja/Nei
5
Har skolen oversikt over timer til spesialundervisning som elever med tildelte timer har gått glipp av?
GK
1.-4. trinn
5.-7. trinn
8.-10. trinn
6
Antall elever som skal ha særskilt norskopplæring som har fått færre timer enn normalt/planlagt i perioden 4. januar til 12. mars
GK
7
Antall elever som skal ha tospråklig fagopplæring eller morsmålsopplæring som har fått færre timer enn normalt/planlagt i perioden 4. januar til 12. mars
GK
8
Antall elever som har fått et annet tilbud enn det vedtaket om særskilt språkopplæring tilsier (organisering og kompetanse) i perioden 4. januar – 12. mars
GK
Ja/Nei
9
Har skolen oversikt over timer til særskilt språkopplæring som elevene har gått glipp av?
GK
Ja/Nei
1
Rengjøring
GK
2
Utstyr
GK
3
Lokaler
GK
4
Vikarer
GK
2020
2021
5
Har skolen mottatt ekstra økonomiske midler fra kommunen som følge av ekstra utgifter relatert til korona?
GK